Zachęcamy do nauki zdalnej

Zachęcam do rozwiązania zadań umieszczonych na stornie Link

Pozwoli to na utrwalenie poznanych już umiejętności.