zajęcia pedagogiczne

Dyżury specjalistów:

Od 19 maja uczniowie mogą korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dyżury specjalistów:

1. Pedagog – środa, godz. 10:00

2. Psycholog – środa, godz. 10:00

3. Logopeda – środa, godz. 10:00

W zajęciach można uczestniczyć za zgodą rodziców w przypadku uczniów niepełnoletnich lub za zgodą uczniów pełnoletnich.

Na zajęcia należy ze specjalistami należy się umawiać drogą mailową.