Rekrutacja wystartowała

Zapisz się online, bez wychodzenia z domu. 

  1. Zapamiętaj swój login i hasło.
  2. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół. Możesz to zrobić od 15 czerwca 2020r. – 10 lipca 2020r.
  3. Dostarczanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej od 26 czerwca 2020r. – 10 lipca 2020r.
  4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty  31 lipca 2020r. -4 sierpnia 2020r.
  5. Otrzymasz skierowanie na badania(bezpłatne) od 15 czerwca do 14 sierpnia
  6. Ostateczny termin potwierdzający wolę podjęcia nauki od 13 sierpnia – 18 sierpnia (jeśli nie zostały jeszcze złożone oryginały)
Zapamiętaj :    potwierdzasz wolę podjęcia  nauki w szkole przynosząc oryginały

       -świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

       -zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

       -zaświadczenie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej

        nauki zawodu.  

       -dołącz 2 zdjęcia