Uwaga.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi planuje otwarcie Młodzieżowego Technikum kształcącego w zawodach: technik spawalnictwa oraz technik pojazdów samochodowych. 

Szkoła dysponuje stacją diagnostyczną wyposażoną zgodnie ze najnowszymi wymaganiami egzaminacyjnymi dla technika pojazdów samochodowych oraz spawalnią wyposażoną zgodnie z podstawą programową 2019 dla technika spawalnictwa.