Do absolwentów szkół podstawowych.

Do absolwentów szkół podstawowych.

Jeśli nie wybrałeś szkoły, w której chciałbyś kontynuować naukę przyjrzyj się ofercie Branżowej Szkoły I stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi.

Szkoła kształci w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, ślusarz, monter sieci i urządzeń sanitarnych, cukiernik, fryzjer, piekarz, tapicer.