Egzamin

Dziś uczniowie Branżowej szkoły I stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi zdają egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Trzymamy kciuki.