Temat : Budowa i rola układu nerwowego .

Treści :

 • Podział układu nerwowego
 • Elementy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego ,
 • Funkcje ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego ,

Cele lekcji ;

Uczeń :

 • Potrafi przedstawić podział układu nerwowego ,
 • Rozpoznaje elementy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego ( na modelu , rysunku , według opisu itd..)oraz określa ich funkcje .

Metody :

Praca z podręcznikiem ( str.210 – 220 )

Opcjonalnie – praca z filmem ( aktywność internetowa ).

Środki dydaktyczne :

Podręcznik : Biologia na czasie dla klasy 2 szkoły branżowej . Wydawnictwo Nowa Era 2020r.

Opcjonalnie – film Układ nerwowy – wprowadzenie https://www.youtube.com/watch?v=XdO-uOOgxEc

Przebieg lekcji :

Przesłanie wiadomości do ucznia w ustalonych komunikatorach np..vulkan , email , itp..dotyczącej przebiegu lekcji .

1.Uczeń zapisuje w zeszycie temat lekcji ( jak wyżej ).

2.Nauczyciel podaje cele lekcji ( uczeń wie czego nauczy się na danej lekcji i na co nauczyciel będzie zwracał uwagę podczas oceniania ucznia ).

3.Nauczyciel prosi ucznia o wykonanie następujących zadań :

 • Przeczytaj z podręcznika na stronie 210 – układ nerwowy ma skomplikowaną budowę – wiąże się to z jego zadaniami , takimi jak ……….
 • Zastanów się czy znasz podane funkcje układu nerwowego ?…………….
 • Zapisz pierwszy punkt w zeszycie .
 • Podział układu nerwowego :

                Udostepnienie zdalnego pulpitu i prezentacja filmu – układ nerwowy

https://www.youtube.com/watch?v=XdO-uOOgxEc

       –     Zapoznaj się z podziałem układu nerwowego w podręczniku str.213 i zapisz do zeszytu

                 a. ze względu na budowę

                 b.ze względu na działanie

        2. Zapisz w zeszycie punkt 2:

        –      Funkcje ośrodkowego układu nerwowego

                ( zapoznaj się z tekstem funkcje ośrodkowego układu nerwowego str.  218 – 2 akapity )

                Zapisz do zeszytu w punktach funkcje tego układu .

       3 .Zapisz w zeszycie punkt 3 :

         –     Funkcje obwodowego układu nerwowego

                 ( zapoznaj się z tekstem dotyczącym funkcji obwodowego układu nerwowego podręcznik

                 Str.220 – u góry strony 2 punkty, zapisz do zeszytu w punktach funkcje tego układu .

Zadajemy sobie wzajemnie przez komunikator pytania i próbujemy udzielić sobie wzajemnie odpowiedzi na pytania ;

 • Czy znasz podział układu nerwowego ze względu na budowę i ze względu na sposób działania ?
 • Czy znasz funkcję ośrodkowego i odwodowego układu nerwowego ?

Zadania do samodzielnego wykonania :

 1. Opisz budowę ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego i podaj jego funkcje .

Wyślij odpowiedzi na pocztę outlook ,na teams , prześlij zdjęcie wykonanej pracy i notatkę z lekcji .

                                                                              Opracowała : Grażyna Wojciechowska

Skip to content