Temat: Historia Hioba w tekstach kultury.


Czas: 2-3 godziny

CELE EDUKACYJNE

Uczeń:
– streszcza historię biblijnego Hioba,
– prowadzi rozważania na temat przyjaźni i cierpienia,
– analizuje motyw Boga i szatana w literaturze,
– stosuje pojęcia: uniwersalizm, frazeologizm: hiobowe wieści,
– znajduje motywy literackie w piosence,
– utrwala treści dotyczące literatury starożytnej.

Metody dydaktyczne:
1. analiza i interpretacja
2. dyskusja, pogadanka
3. video: animacja na YouTube
4. praca z tekstem
5. audio: piosenka

Środki dydaktyczne:
– podręcznik: “To się czyta!” kl. 1, cz.1” Nowa Era lub Pismo Święte: Stary Testament, Księga Hioba (Biblia Tysiąclecia: https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=431)
– kanał YouTube BiblieProject,
– piosenka Pawła Domagały “Hiob” w wersji audio oraz tekst (zał.1),
– analiza piosenki – Marcin Kuc (zał.2),
– Leon Bonnat “Hiob” (zał. 3, źródło: strona – Polak w podróży),
– Gerhard Marcks “Hiob”(zał.4, źródło: wikipedia ).

Formy pracy:
1. zbiorowa
2. indywidualna

PRZEBIEG LEKCJI

WPROWADZENIE
Uczniowie w domu zapoznają się z historią Hioba ze Starego Testamentu – część w formie prozy. Na początku lekcji wymieniają wydarzenia, omawiają je z nauczycielem. Zapisanie tematu oraz wypisanie w zeszycie, co spotkało Hioba.

ROZWINIĘCIE

Część 1
1. Na karteczkach (lub na czacie w wersji zdalnej) uczniowie odpowiadają na pytanie: czym jest przyjaźń?
2. Rozmowy Hioba z przyjaciółmi (podręcznik “Ponad słowami, kl.1, cz. 1”, s. 140-142) – wspólne czytanie i analiza. Notatka do zeszytu.
3. Bóg i Hiob – analiza relacji I rozmowy (podręcznik, s. 143). Odpowiedź na pytanie: czy cierpienie ma sens? Notatka do zeszytu.
4. Film na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uTo5Myd_M0w
Wspólne obejrzenie z uczniami animacji przygotowanej przez BiblieProject: Omówienie: Księga Hioba (analiza na podstawie prezentacji). Ciekawy sposób na podsumowanie wiadomości, a także dodatkowe wyjaśnienie wątpliwości związanych z treścią oraz przesłaniem tekstu biblijnego.

Część 2
5. Rozdanie/ wyświetlenie uczniom tekstu piosenki Pawła Domagały “Hiob”. Samodzielne przeczytanie tekstu oraz znalezienie nawiązań literackich (Hiob, Jonasz, Dawid, Ikar)
6. Uczniowie przypominają sobie lub szukają informacji o wymienionych postaciach – biblijnych I mitologicznych.
7. Wysłuchanie piosenki w wykonaniu Pawła Domagały.
8. Rozmowa na temat poszczególnych zwrotek. Powiązanie refrenu piosenki z historią Hioba, przesłanie piosenki. Notatka do zeszytu.

PODSUMOWANIE
1. Zapoznanie się z interpretacją piosenki napisanej przez Marcina Kuca ze strony: https://www.groove.pl/pawel-domagala/hiob/piosenka/939952 – załącznik 2.

2. Hiob w sztuce: Leon Bonnat “Hiob” (obraz – zał.3) i Gerhard Marcks “Hiob”(rzeźba-zał.4)- refleksje uczniów na temat dzieł. Porównanie z historią bohatera biblijnego oraz piosenką Domagały.
 3. Ewaluacja.

Praca domowa:

Praca pisemna: cierpienie dokoła mnie. Czy je dostrzegam? Czy na nie reaguję?

Opracowała

Ilona Lech

nauczyciel języka polskiego

Załącznik 1
 Paweł Domagała – „Hiob”
https://www.groove.pl/pawel-domagala/hiob/piosenka/939952

Nie chcę być Hiobem
Znajdź inną drogę
Nie chcę, jak Ikar spadać w dół
Boję się gubić
Nie umiem szukać
I tak rozliczysz mnie z mych win
Z moich wszystkich win

Ty wyznaczysz mi miejsce i czas
Ty wyznaczysz i miejsce i czas

Chcę być, jak Jonasz
Chce się przekonać
Że gdzieś istnieje drugi brzeg
Chcę być, jak Dawid
Chcę się rozprawić
Cały mój lęk obrócić w pył

Ty wyznaczysz mi miejsce i czas
Ty wyznaczysz i miejsce i czas

Nie chcę być Hiobem
Znajdź inną drogę
Nie chcę, jak Ikar spadać w dół
Ne chcę być Hiobem
Nie chcę być Hiobem

Załącznik 2
Interpretacja piosenki napisana przez Marcina Kuca ze strony: https://www.groove.pl/pawel-domagala/hiob/piosenka/939952.

“W tym numerze Domagała sięga daleko w przeszłość, do mitologii chrześcijańskiej i greckiej, za ich pomocą wyrazić swoją niepewność dotyczącą własnej przyszłości. „Hiob” to numer o naszych obawach dotyczących życia i nadziejach, że uda nam się osiągnąć szczęście i uniknąć niedoli. Wszyscy chyba chcemy tego samego co wokalista – spokojnej, pozbawionej nieszczęść codzienności, świadomości że los nie ma dla nas w zanadrzu żadnego dewastującego wydarzenia. Niestety nie da się przecież poznać tego, co kryje przyszłość, pozostaje więc tylko trzymać kciuki za to, że idąc przez świat nie potkniemy się i nie stracimy wszystkiego, na co tak ciężko pracujemy. Wokalista pokłada nadzieje w Bogu, wierząc że nie jest mu pisany los tak tragicznych postaci, jak właśnie tytułowy Hiob. Zdaje sobie sprawę ze cokolwiek ma go spotkać i tak go spotka, ale tak czy owak chciałby uniknąć przykrości, móc spokojnie przejść przez życie. Boi się, że w obliczu wyzwania nie podoła mu, okaże się zbyt słaby. Liczy więc na przychylność losu, ufając że jego prośby zostaną jednak wysłuchane.”

Skip to content